Avsnitt 47 – Frötallar

Avsnitt 47 handlar om frötallar. Användningen av frötallar minskar kraftigt i Sverige, men vi vill slå ett slag för dem. Vi pratar om hur vi använder oss av frötallar, på vilka marker, hur synar vi ut dem, för- och nackdelar och hur avverkar vi dem skonsamt är exempel på frågor vi tar upp i avsnittet.

Frötallar

Skogsskötselserien – Naturlig föryngring av tall och gran (Skogsstyrelsen.se)

Skogsstyrelsens återväxtuppföljning Resultat från 1999–2016 (Skogsstyrelsen.se)

Skogspodden på Youtube

3 tankar kring ”Avsnitt 47 – Frötallar

 1. Dyrssen Wilhelm

  Några reflektioner; Programmet ”Frötallar”

  1. Värdet av tillväxten i tall timmerställningar som sker samtidigt med självföryngring. Förutsättning 200-300 kvistrena, friska, RS. Nämns överhuvudtaget inte i programmet. I mina beräkningar/höftningar ger värdet på tillväxte ca 10% per år under 20 år. OBS tillväxt i både volym och pris genom dimensionsökning.

  2. När Ni i programmet utan närmare motivering klart rekommenderar markberedning som på filmen exemplifieras med plöjning begår Ni nog ett misstag. Vilka vetenskapligt säkrade försök visar att den formen av föryngring ger bäst resultat? Har Ni läst Vollebens redogjorda försök med hur träden talat med varann? Inte bara talar med varann utan även hjälper varann med näring osv. Är Ni säkra på att systemen för trädens samverkan inte störs, kanske förstörs för lång tid efter hyggesplöjningen. Är Ni säkra på att mikroorganismerna i markens växtskikt inte förstörs vid hyggesplöjning.

  3. När Ni rekommenderar plantering av gran – borde Ni inte rekommendera att planterna i första hand sätts vid stubbar mellan stubbarnas rotben? Försök ska Ni se!

  4. När Ni rekommenderar sådd av tall med från från främmande växtorter tror jag Ni är delvis rätt ute. Bra att så på marker där inte gräs eller annan växtlighet snabbt tar över. Bra att inte plantera med plantor som drivits i plantskolor med gödsling då dessa blir extra begärliga för viltet. Tveksamt om verkligen dessa gener ger bättre resultat än tallfrön får växtorten. Har Ni några säkerställda försök som entydigt visar det. Jag tvivlar från det jag sett i egen verksamhet.

  Svara
 2. Markus

  En möjligen naiv fråga från en som inte är skogsägare: Vilka för- och nackdelar finns med att inte ta ned frötallar utan låta dem stå kvar? Borde det inte ur både ekologisk och estetisk synvinkel vara bäst att låta frötallarna stå orörda till dess att den nya skogen avverkas (och nya frötallar väljs ut att stå kvar)?

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Hej Markus! Nackdelen med att låta frötallarna stå kvar är att de konkurrerar med de nya plantorna så att de hämmas i sin tillväxt. Närmast frötallarna blir det i så fall inga nya plantor alls nästan. Men en del stora och riktigt gammla tallar behåller vi som evighetsträd förstås. De är verkligen vackra!

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *