Bakgrund

Någonstans, någon gång i framtiden kommer det att ske en generationsväxling. Min far Bosse, född 1933, en jägmästare som jobbat med skog i hela sitt liv, sköter de två skogsfastigheter som finns inom familjen med ett engagemang som är svårt att förklara. Jag vill påstå att han är ett unikum. På ett positivt sätt. Vetgirig, provar nytt, reser och lyssnar på hur andra gör. Utvecklar egna metoder som han dokumenterar och följer upp. Han är en förebild. Men en generationsväxling kommer att ske. Min far har precis opererat höften. Han fortsätter att jobba i skogen förstås, kanske inte lika fort och länge men han är där. Hur tar nästa generation över efter honom? Jag och mina två systrar har en utmaning framför oss, en spännande sådan. Att fortsätta utveckla och förvalta skogen till kommande generationer ska vi göra. Men hur? Jag bestämde mig för att ta tjänstledigt ett år för att studera skogsbruk på Linnéuniversitetet och att lära mig av Bosse.

Ungefär i samma veva, våren 2016, deltog jag i ett seminarium som Future Forest anordnade på KSLA i Stockholm. Det som slog mig var distansen mellan miljörörelsen och de som företrädde skogsindustrin. Man pratade förbi varandra helt enkelt. Det sas också att det saknas konkreta bra exempel för de 330 000 privata skogsägarna hur de ska bruka skogen så att lönsamhet, hög biologisk mångfald och höga sociala värden tillgodoses. Det var min tolkning i alla fall. Själv förstod jag inte diskussionen riktigt eftersom det skogsbruk som efterfrågades liknar till stor del det som Bosse bedriver på familjens skog. Som jag vet är mycket lönsam dessutom. Den här insikten tillsammans med en del annan information gjorde att jag började förstå att jag hade  ett scoop i klass med Bernstein och Woodward. Nämligen, det finns ett behov av att lyfta skogsbruket i Sverige och vi har förhoppningsvis en del av lösningen för det. Så kunskapsöverföringen från Bosse till mig och mina systrar utökas till att inbegripa alla som vill vara med och lyssna på skogspodden. Så här gick det till ungefär när jag föreslog detta för Bosse:

– ”Bosse, du är ju intresserad av att dela med dig av in kunskap och dina erfarenheter inom skogsbruket”
– ”Ja, visst är jag det”
– ”Låt oss göra det med en podd om skogsbruk”
– ”Vad är en podd?”
– ”Ungefär som ett radioprogram som man kan lyssna i sin telefon eller sin dator när man vill”
– ”Bra idé, det gör vi!”

Per
2016-04-30