Avsnitt 2 – Viltanpassad röjning

I det här avsnittet pratar vi viltanpassad röjning. Vi går igenom hur vi jobbar med röjning för att minimera betesskadorna på tallen. Bosse presenterar några olika sätt att röja på och jag besöker viltekologen Märtha Wallgren på Skogforsk i Uppsala.

 

 

Bosse visar hur vi spar undertryckt tall och björk.

 

20160517_134620
Här är huvudstammarna uppmärkta med blå färg.

Här ser man hur älgen gjort stambrott på en av huvudstammarna men en annan huvudstam finns rätt nära och den är ok.

Här ser man hur älgen gjort stambrott på en av huvudstammarna men en annan huvudstam finns rätt nära och den är ok.


20160517_141532
Granplanteringen av den gamla åkern som vi pratar om i avsnittet. Här ser man hur björken kommer upp mellan granarna.

Vill man läsa mera om viltforskning och viltskador så finns det mycket material på Skogsforsks hemsida. Här är länken till Märthas sida där ni hittar flera bra artiklar.

Här kan ni läsa om att skapa blandbestånd av gran och björk. (SLU, Fakta skog nr 12 2001)

Sparat löv i granbestånden minskar risken för stormskador vintertid. (SLU, Fakta skog nr 7 2011)

Tänk vilt när du sköter skog (Skogsstyrelsen, 2014)