Skogspoddens sårör


Såröret säljs numera via Skogma, klicka här för att komma till Skogmas webshop. 

I Norge säljs såröret via Norlog, klicka här för att komma till Norlogs webshop.

Vill ni köpa såröret i Finland, klicka här.

Vår vanliga beskogningsmetod på Gusselborg i Bergslagen och Vassemåla i Småland är att vi planterar gran och ytsår tall mellan plantorna. Oftast lämnar vi också kvar 40-50 frötallar/hektar. Vi markbereder nästan alltid och det gör vi med harv. Undantag är ytfuktiga marker med inslag av vitmossa, då sår vi utan markberedning.

Vi föredrar sådd av tall jämfört med att plantera, främst på grund av att vid sådd kan du lätt få
8 000 – 10 000 plant/hektar, vilket krävs om du ska klara av en betning från klövviltet. Dessutom blir kvalitén bättre om tallen står tätt och du får flera tallar att välja på när du sedan ska röja fram dina huvudstammar. Nackdelen med många stammar är just att det blir lite mera arbetsintensiv skötsel.

Vi har tyckt att det saknats bra redskap för sådd så vi har utvecklat Skogspoddens sårör. Det har tagit sin tid men nu tycker vi att vi hittat en modell som fungerar bra (vi använda oss av den vid vår sådd våren 2019 med stor framgång) och jag har även hittat en mycket duktig tillverkare så nu kan vi börja sälja såröret till de som är intresserade. Såröret tillverkas av Ingenjörsfirma Tapper AB i Lindesberg. Det är ett litet familjeföretag med fantastiskt innovativa och kompetenta ägare och medarbetare. Ett sant nöje att samarbeta med dem.

Nedan är en kort film på hur såröret fungerar:

 

Klicka här för att komma till ett dokument där jag har skrivit om hur vi sår och hur man kan använda sig av Skogspoddens sårör.

Jag tar gärna emot feedback på såröret när ni börjat använda det så att vi kan förbättra det ytterligare och hör av er om ni har några frågor eller funderingar kring såröret.

Skogspoddens sårör

Helena sår tall våren 2020